Individuella val

  • En grundkurs i bild där du får prova på olika tekniker inom bild och form. Grundläggande skissteknik, färglära och kunskap om hur bilder kommunicerar. Teckning, målning, screentryck, grafik och skulptur i olika material är flera saker som du får prova på. Vi kommer också att gemensamt arbeta fram utställningar och titta på och analysera olika typer av bilder i olika sammanhang.

    Kontaktperson: Ylva Bomark