Individuella val

 • Båda kurserna ger möjlighet att arbeta med och utveckla kunskap om gestaltning genom analoga och digitala tekniker. Exempel på programvara som kommer att användas är Adobe Illustrator och Photoshop.

  Efter första momentets teknikgenomgångar väljer du inriktning (kurs) du vill fördjupa dig i och får sedan betyg i den valda kursen.

  Inriktning reklam

  Här är fokus på grafiskt formgivningsarbete genom exempelvis samarbete med de elever som läser Information, journalistik och reklam.  Om du läser den här inriktningen så får du betyg i kursen Digitalt skapande.

  Inriktning illustration

  Här är fokus på det egna konstnärliga skapandets möjligheter med hjälp av de digitala hjälpmedlen. Om du läser den här inriktningen så får du betyg i kursen Digital illustration. 

  Kontaktperson: Josefin Sebring