Individuella val

  • Kursen ger möjlighet att arbeta med och utveckla kunskap om gestaltning genom analoga och digitala tekniker inom bild eller musik. Om du väljer kursen med bildinriktning ligger fokus framförallt på Adobeprogram och om du väljer musikinriktning arbetar du med musikproduktionsprogram som exempelvis Logic.

    Kontaktperson: Josefin Sebring (bild) Johan Selin (musik)