Individuella val

  • I denna kurs får du grundläggande kunskaper i sångteknik, både individuellt och i grupp. Vi jobbar med olika sångtekniker och genrer. Ni utvecklas individuellt tillsammans. 

    Kontaktperson: Kerstin Brandell Svensson