Individuella val

  • I denna kurs får du grundläggande kunskaper i sångteknik och repertoar, och får lära dig att sjunga enkla låtar efter noter och på gehör.

    Du får också lära dig metoder för egen övning och inlärning av musik, samt öva på att sjunga inför publik.

    Kontaktperson: Kerstin Brandell Svensson