Individuella val

  • I denna kurs får du lära dig att spela grundläggande ackordkomp på gitarr. Du kommer att få lära dig spela låtar i olika stilar och genrer, både efter noter och på gehör, och även vara med vid framträdanden inför publik. 

    Kontaktperson: Tomas Östman och Johan Selin