Individuella val

  • Ensemblekursen ger grundläggande kunskaper i spel och sång i grupp. Du får lära dig instrumentens olika roller i en ensemble, samt att spela musik från olika genrer, stilar och tider. Du kommer att få träning i att samarbeta musikaliskt med andra, och även i att uppträda inför publik. 

    Kontaktperson: Johan Selin