Individuella val

  • Kursen ger dig möjlighet att utvecklas inom skådespeleri, scenografi, mask och kostym, i samspel med en publik. Eftersom teater är ett kollektivt arbete får du möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga. Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen bidrar därför till att du utvecklar din förmåga att gestalta inom teaterns olika områden. Metoder för detta är övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. 

    Kontaktperson: Linda Lindström