Individuella val

  • Detta är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation.

    Kontaktpersoner: Ylva Björling (Spanska) Ylva Björling (Franska) Pia Tjärnlund Hellstrand (Tyska)