Individuella val

  • Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och din kännedom om kulturer i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon.

    Kontaktpersoner: Ylva Björling (Franska) Ylva Björling (Spanska) Pia Tjärnlund Hellstrand (Tyska)