Individuella val

  • Här använder du språket på ett alltmer varierat sätt. Du lyssnar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. 

    Kontaktpersoner: Ylva Björling (Franska) Ylva Björling (Spanska) Pia Tjärnlund Hellstrand (Tyska)