Individuella val

  • Kursen breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.

    Kontaktpersoner: Sofia Rönmark-Colldén (Franska) Ylva Björling (Spanska) Pia Tjärnlund Hellstrand (Tyska)