Individuella val

  • Detta är en bred kurs som fortsätter att bygga upp din förmåga att kommunicera på språket i olika situationer. Tillfälle ges till att fördjupa dig inom något område efter egna intressen eller studieinriktning, liksom till läsning för lust och glädje samt för information och kulturkännedom.

    Kontaktpersoner: Ylva Björling  (Franska) Ylva Björling (Spanska) Pia Tjärnlund Hellstrand (Tyska)