Individuella val

  • Kursen behandlar ämnesområden av teoretisk och komplex karaktär, ofta kopplade till studieinriktning. Vi berör bland annat samhällsfrågor, historiska, politiska och sociala förhållanden i de delar av världen där engelska används. Målen är att på ett nyanserat sätt kunna analysera texter med anpassning till genre, stilnivå och syfte samt att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

    Förkunskapskrav är Engelska 6.

    Rekommenderat förkunskapskrav är lägst betyget C i Eng6.

    Kontaktpersoner: Boel Westman och Linnea Ingvarsson