Individuella val

  • Retorik-lektioner består till största delen av praktiska övningar och uppgifter där du lär dig att skriva och hålla olika typer av tal, bl.a. informativa och argumenterande tal och högtidstal. Du får lära dig hur du kan arbeta med röst, kroppsspråk och ansiktsuttryck och hur språket kan varieras när du talar. I retorik-kursen lär du dig helt enkelt att framträda! En liten del av kursen är teori: du får undersöka kända tal, kamraternas tal och dina egna. Fenomen som yttrandefrihet, upphovsrätt och censur diskuteras.

    Kontaktpersoner: Patrik Hollsten och Ellen Metall