Individuella val

  • Kursen handlar om att skriva texter för olika syften och olika medier, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter samt skönlitterära texter. Skrivandet är både av friare karaktär och efter mönster och förebilder. Kursen belyser spänningen mellan fakta och fiktion i texter samt spänningen mellan traditionellt textskapande och nydanande texter. Hur man ger konstruktiv kritik och bearbetar texter ingår också i kursen.

    Kontaktpersoner: Petronella Lundin