Individuella val

  • Kursen handlar om kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier.

    Du gör analyser av olika budskap i reklam och information utifrån exempelvis gestaltning och målgrupp och utifrån grundläggande kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier.

    Ett viktigt moment för både det praktiska och teoretiska arbetet i kursen är att få kunskap om lagstiftning etc. som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen och pressetiska regler. Kursen lämpar sig väl för studiebesök på tidningsredaktion, reklambyrå och/eller på informationsavdelning.

    Kontaktperson: Elin Fagerström