Individuella val

  • Hur ska du göra för att förverkliga en bra idé? I kursen entreprenörskap får lära dig att arbeta i projekt genom att driva ett UF- företag. Grundläggande projektmetodik som planering, genomförande och utvärdering ingår. Du får träna dig i att utveckla idéer och grundläggande mötesteknik. Dessutom får du insikt i ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Andra viktiga saker som krävs för att göra din idé till verklighet är marknadsföring, presentationsteknik och ekonomisk planering. Kursen behandlar de färdigheter som är av vikt för att driva projekt och arbeta som entreprenör.

    Kontaktpersoner: Lars Löfgren