Individuella val

  • Det här är en kurs för dig som vill lära dig hur man driver eller startar ett företag. Kursen ger kunskap om olika typer av företag samt vilka villkor, lagar och bestämmelser som påverkar företagets verksamhet. Du får lära dig hur man utvecklar en affärsidé/affärsplan och hur man går tillväga för att starta och driva ett företag. Kursen ger god inblick i företagsekonomiska begrepp, teorier och modeller. Du får kunskaper i marknadsföring, redovisning, kalkylering och försäljningsteknik.

    Kontaktperson: Lars Löfgren