Individuella val

  • Den här kursen ger dig nyttig och praktisk kunskap om det som brukar benämnas privatjuridik eller vardagsjuridik. Kursen ger kunskap om centrala rättsområden och juridiska begrepp. Du får kunskaper i att identifiera, analysera och lösa juridiska problem samt tolka och använda relevanta rättsregler. Du får bland annat lära dig att upprätta vanligt förekommande juridiska dokument. Några av de områden som kursen belyser är: familjerätt, avtalsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt och skadeståndsrätt.

    Kontaktperson: Lars Löfgren