Individuella val

  • I filosofi studerar du bland annat vad verkligheten egentligen består av, vad vi kan veta, hur vi får kunskap, vad ord och meningar egentligen betyder och vad som är moraliskt gott och ont.

    Ordet filosofi kommer från grekiskan och betyder 'kärlek till vishet'. Att filosofera handlar om att kritiskt granska och tänka över frågor som inte har några självklara svar. Det handlar om att undersöka en fråga från alla tänkbara håll.

    Filosofi 1 är en grundläggande kurs.

    Kontaktpersoner: Erik Johansson och Ellen Metall