Individuella val

  • Filosofi 2 är en fördjupning av Filosofi 1. Kursen behandlar samma frågor som grundkursen men gör en djupare analys av problemen. Dessutom ingår en självständig fördjupning.

    Kontaktpersoner: Erik Johansson och Ellen Metall