Individuella val

  • I kursen Historia 2a får du lära dig mer om hur man använder historiska metoder, teorier och begrepp. Dessa kunskaper tillämpas inom något fördjupningsområde, exempelvis lokalhistoria, global migration, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet eller resursutnyttjande, vilket väljs i samråd med undervisande lärare. Utöver detta studeras arkivmaterial och hur historia används inom olika kulturformer till exempel litteratur, film eller musik. Kursen bygger på Historia 1b eller Historia 1a2.

    Kontaktperson: Roger Svalberg