Individuella val

  • I internationella relationer studerar du bl. a. utrikes- och säkerhetspolitik, terrorism, orsaker till och lösningar på internationella konflikter, olika internationella organisationer, internationell rätt och globalisering.

    Att läsa internationella relationer innebär också att försöka förstå diplomatins grunder, olika former av förhandlingar samt förhållandet mellan individers rättighet och staters säkerhet.

    Kontaktperson: Magnus Gezelius