Individuella val

  • Kursen hållbart samhälle är tvärvetenskaplig. Du lär dig om hållbar utveckling både ekologiskt, socialt och ekonomiskt på lokal, nationell och internationell nivå.  Du studerar frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik.  I kursen varvas teorigenomgångar med praktiska fallstudier.

    Kontaktperson: Arne Forselius, Petter de Vall