Individuella val

  • Kursen är en fördjupning inom historia. I kursen studeras Norden och världens förhistoria, samt arkeologiska begrepp, teorier, modeller och metoder. Utöver teoretiska studier ingår praktiska tillämpningar i form av samarbete med institutioner/organisationer, fältstudier, undersökningar och om möjligt utgrävningar.

    Kontaktpersoner: Roger Svalberg och Erik Johansson