Individuella val

  • I kursen skapande verksamhet får du skapa i bild, form, drama och musik och lära dig om skapandets betydelse för människors lärande och växande. Du får kunskap om metoder, tekniker och material. Du får utveckla din förmåga att kommunicera och samarbeta. Kursen avslutas med att du leder en grupp där du använder skapande verksamhet som pedagogiska redskap.

    Kontaktpersoner: Linda Lindström och Kerstin Brandell Svensson