Individuella val

  • Psykologi 1 behandlar hur olika psykologiska förklaringsmodeller ser på människan, hennes beteende, tankar och känslor. Dessutom diskuteras hur mycket vi påverkas av andra: om vi är självständiga eller om vi oftast faller offer för grupptryck. Andra områden som behandlas är vad som formar vår självbild och verklighetsuppfattning samt hur vi påverkas av stress och kriser i livet.

    Kontaktperson: Linnea Ingvarsson och Pernilla Bonér