Individuella val

  • Psykologi 2a bygger på Psykologi 1. Kursen behandlar olika faktorer som präglar vår personlighet, t.ex. hur stor roll arvet och miljön spelar för den vi blir. Dessutom diskuteras hur mycket barndomen påverkar oss senare i livet och vilken betydelse den har för personligheten. Andra områden som behandlas under kursen är varför vi mår dåligt ibland och vad det innebär.  

    Kontaktpersoner: Linnea Ingvarsson och Pernilla Bonér