Individuella val

  • Specialiseringen bygger på psykologi 1 och 2a. Kursen handlar om att ytterligare fördjupa sig inom psykologiämnet på olika sätt. Vi förhåller oss till vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder och söker tillämpa dem i praktiken.  

    Kontaktpersoner: Linnea Ingvarsson och Pernilla Bonér