Individuella val

  • Kursen bygger på Matematik 1 och kan vara något för dig som klarade den kursen utan problem och är intresserad av att lära dig mer matte.

    I Matematik 2 får du nya och fördjupade kunskaper inom algebra, funktionslära, geometri och statistik.

    Kontaktpersoner: Marie Lindström och Bertil Mattfolk