Individuella val

 • Bygger på Matematik 1b och 2b.

  Kursen syftar till att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.

  Exempel ur ”centralt innehåll”:

  Algebra (Algebraiska och grafiska metoder för att lösa ekvationer av högre grad)

  Samband och förändring (egenskaper hos funktioner av högre grad, begreppet derivata för en funktion, deriveringsregler, introduktion av talet e och dess egenskaper)

  Problemlösning (matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen, matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria)

  Kontaktpersoner: Bertil Mattfolk och Marie Lindström