Individuella val

  • Kursen bygger på Matematik 3 och innehåller följande huvudmoment:

    ·  Trigonometri – Du får lära dig hantera de trigonometriska begreppen sinus, cosinus och tangens.

    ·  Funktionslära – Du lär dig mer om derivator, samt hur man använder integraler för att bl.a. beräkna arean under en funktionskurva.

    Kontaktpersoner: Jan Nordin och Lennart Sund