Individuella val

 • Kursen bygger på matematik 4 och innehåller följande huvudmoment:

  • Differentialekvationer. Att använda differentialekvationer som modeller för verkliga situationer och att kunna ställa upp och lösa dessa med och utan digitala hjälpmedel.

  • Diskret matematik. Utvecklad sannolikhetslära med kombinatorik och beräkningar med hela tal och mängdlära. Talföljder och rekursion, hur en talföljd utvecklas när den fortsätter med många värden, behandlas liksom bevis som visar varför det blir så.

  • Problemlösning. Strategier för matematisk problemlösning. Speciellt vid problemsituationer där derivata och integraler ingår

  • Matematisk forskning igår och idag.

  Kontaktpersoner: Jan Nordin och Lennart Sund