Individuella val

 • En kurs i tillämpad matematik eller, om man så vill, teoretisk fysik.

  Det är en fördjupad kurs i matematik/fysik där kursplanen uppfyller villkoren för matematik specialisering och därmed ger meritpoäng i matematik.

  Innehållet hämtas till en del från kursen Fysik 3. Där kan nämnas fördjupad relativitetsteori, rörelser med luftmotstånd och rotationsrörelser. Vi behandlar också svängningar i mekaniska och elektriska kretsar.

  Vi fördjupar oss i matematikområden som differentialekvationer, modellering, vektoranalys och använder oss av matematiska problemlösningsmetoder.

  Förkunskapskrav Ma4 och Fy2.

  Kontaktpersoner: Jan Nordin och Lennart Sund