Individuella val

  • I kursen lär du dig grunderna i programmering. Kursen kommer att ges i språket C#. Momenten som ingår är bl.a. grunderna för objektorienterad programmering, enkla sorteringsalgoritmer och sökningsalgoritmer, samt grafiska användargränssnitt.

    Kontaktperson: Anders Lindgren