Individuella val

  • Kursen ges i språket C# eller Java om ett intresse för Android-programmering finns. Koppling mot databaser och nätverksprogrammering behandlas. Kursen ger fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering.

    Kontaktperson: Anders Lindgren