Individuella val

 • I kursen behandlas kemiska reaktioners hastighet, beräkningar av jämvikt i olika miljöer och olika organiska ämnesklasser, deras reaktivitet och reaktionsmekanismer.

  Inom avsnittet biokemi behandlas hur genetisk information överförs, människans ämnesomsättning samt proteiners uppbyggnad och funktion.

  Olika analysmetoder som t.ex. spektrofotometri behandlas.

  Arbetssättet bygger på modeller, planering, beräkningar och utvärderingar av teoretiska och laborativa moment.

  Förkunskapskrav: Ke1.

  Kontaktpersoner: Katarina Nordström