Individuella val

 • Naturvetenskaplig specialisering kemi/biologi består av tre delar:

  LÄKEMEDEL (4veckor)

  Vi studerar hur man använt läkemedel historiskt, studerar olika typer av läkemedel och hur de tas upp i människokroppen. Vi tillverkar en smärtstillande substans och olika hudsalvor. Studiebesök vid Sjukhusapoteket.

  TRÄNINGSFYSIOLOGI (8 veckor)

   I detta avsnitt av kursen fördjupas dina kunskaper, med utgångspunkt i idrott och träning, om människans skelett, leder, muskler, hjärt-kärlsystem, lungor, ämnesomsättning och energiproduktion. Kursen ger också exempel på olika test och mätmetoder. Studiebesök vid Vintersportcentrum, Östersund

  KRIMINALTEKNIK  (4 veckor)

  Vi löser ett figurerat ”fall” med hjälp av naturvetenskapliga analysmetoder som skelettstudier, blod-hår- och DNA-analyser. Kursen innehåller också studier av några kända brott. Studiebesök vid Kriminaltekniska roteln.

  Förkunskapskrav: Kemi 2, Biologi 2.

  Kontaktpersoner: Katarina Rönngren och Johan Sjölund