Individuella val

  • Kursen behandlar fördjupade kunskaper i ämnet idrott, som t.ex. upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus. Du får bl.a göra en resa till Höga kusten med cykling, vandring, klättring och övernattning i tält.

    Övriga moment är t.ex. fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet, idrott sett ur ett hälsoperspektiv, samt riskfaktorer och allmänna idrottsskador.

    Det är inget krav på att idrott 1 ska vara kvar men det kan vara fördelaktigt eftersom kurserna bygger på varandra. Om du har möjlighet så välj alltså kursen i trean. 

    Kontaktperson: Inglis Grahm och Johan Sjölund