Individuella val

  • Specialiseringskursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom en vald idrott. Du som är ansluten till en idrottsförening kopplar ihop vad du gör på fritiden med teori och praktik under skoltid. Kursen behandlar regler, teknik och taktik, träningsmetoder och dess effekter, idrottsskador, samt ger en inblick i olika föreningars organisation och verksamhet för barn och ungdomar. Du får även jobba med mental träning med fokus på din valda idrott.

    Kontaktperson: Inglis Grahm