Individuella val

  • Kursen behandlar anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, detta för att bland annat ge dig kunskaper om hur du tränar skadeförebyggande.

    Du får teoretiskt och praktiskt jobba med olika träningsmetoder för framförallt uthållighet och styrka och i samband med det kunskap om närings- och kostkunskap.

    En central uppgift i kursen är planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av ett träningsprogram för både enskild individ och grupper.

    Kontaktperson: Inglis Grahm