Individuella val

  • Kursen behandlar planering och genomförande av aktiviteter för längre och kortare vistelse i naturen. Du får bland annat göra en resa till Höga kusten med cykling, vandring och klättring. Vi övernattar i tält, så kunskaper om utrustning, materielvård och säkerhet vid olika aktiviteter, är viktiga moment i kursen.

    Genomgång av lagar och andra bestämmelser som rör natur- och kulturmiljöer gör att du har möjlighet att skapa en god förståelse för vistelse i naturen.

    Kontaktperson: Inglis Grahm och Johan Sjölund