Individuella val

  • Kursen ger dig grundläggande kunskaper om människors levnadsvanor samt belyser dess konsekvenser för hälsan.

    Du får lära dig om olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan, till exempel motion, kost, återhämtning och stress.

    Du arbetar både teoretiskt och praktiskt med kursens olika delar.

    Kontaktperson: Inglis Grahm