Individuella val

  • I kursen ingår det att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. Frågor kring vad ett pedagogiskt ledarskap är undersöks och behandlas. Människors interaktion, kommunikation och grupprocessen är andra områden som tas upp under kursen.

    Kontaktperson: Nina Holgersson