Individuella val

  • En kurs för dig som vill skapa musik både digitalt i studio och till scenframträdanden. Du får grundläggande kunskaper i bland annat ljudteknik, akustik och ljudlära.

    I kursen får du även genomföra och planera en musikalisk produktion i samarbete med andra, till exempel inspelning av egen musik i studio.

    Kontaktperson: Tomas Östman