Individuella val

  • Kursen ger en introduktion till vad formgivning inom olika hantverk handlar om och du kommer att få prova på formgivning i några olika material, men i huvudsak jobbar vi med textil formgivning och att screentrycka egna formgivna mönster.

    Du kommer att få arbeta med processen från idé till färdig produkt inom screentryck på olika typer av textila material och produkter. Du kommer att få grundläggande kunskaper inom färg- och formlära, om screentryck som hantverk och om formgivning i stort..

    Kontaktperson: Ylva Bomark