Individuella val

  • Hur har man skrivit om familjen, döden eller naturen under olika tider och i olika delar av världen? Hur kan man analysera romaner, noveller, dikter eller pjäser med postkoloniala, feministiska eller sociologiska teorier?

    I kursen ”Litteratur” gör du fördjupade tolkningar av skönlitteratur vad gäller både innehåll och form, med hjälp av litteraturvetenskapliga teorier och metoder. Kursen avslutas med valfri fördjupning där du t.ex. kan undersöka deckargenren, fantasylitteratur eller ett författarskap.

    Kontaktperson: Ellen Metall