Individuella val

  • Sociologi handlar om hur människor fungerar i samspel med andra människor. Ämnet söker förklaringar till varför vi gör som vi gör genom att studera människor runt omkring oss. Specifikt för sociologin är fokus på hur människor tillsammans kollektivt skapar samhället och vår kultur, vilket har stor inverkan på oss. Ämnet tar upp och jämför olika teorier kring detta där du får diskutera och dra slutsatser utifrån både teorier och egna erfarenheter. Olika metoder och ett kritiskt förhållningssätt till källor tillämpas i kursen genom uppsatsskrivning i ett aktuellt sociologiskt ämne.

    Kontaktperson: Magnus Gezelius och Pernilla Bonér