Individuella val

  • Vad gjorde stormaktstidens kvinnor när deras män var ute i Europa och krigade? Vilken var bakgrunden till att svenska kvinnor kunde rösta till riksdagen för första gången 1921? Vilka har varit förgrundsfigurer i kvinnors strävan att leva jämställt med män? Detta är några av frågorna som diskuteras i kursen Kvinnor i historien, som belyser vad kvinnor har gjort genom historien, både i ett svenskt och i ett internationellt perspektiv.  Kursen undersöker förändringsprocesser mot ett mer jämlikt samhälle och omfattar teorier om historieskrivning och genusfrågor. 

    Kursen betygssätts som Historia 2a eller Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, beroende på varje enskild elevs individuella studieplan.

    Kontaktperson: Ellen Metall