Aktuellt

 • Föräldramöte

  Inbjudan till föräldramöte

   Skvaderns gymnasieskola inbjuder föräldrar till elever som går i år 1 till information om:

  • valmöjligheter inom ramen för inriktningar, programfördjupning och individuella val
  • studiesituationen i allmänhet

  Samling i aulan onsdagen den 7 februari, för naturvetenskapsprogrammet kl. 18.00 och för samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska programmet kl. 18.45. Därefter information klassvis. Elever från klass NA3a kommer att sälja fika under kvällen, ta gärna med kontanter!

  Parkering kan ske på skolområdet samt på parkeringen nedanför skolan mot Baldersvägen, dock endast nedanför basketplanen inte vid motorvärmarplatser. 

  Välkomna till föräldrainformationen!

  Trevor Fisher
  Rektor