Aktuellt

 • Föräldramöte

  Inbjudan till föräldramöte

   Skvaderns gymnasieskola inbjuder föräldrar till elever som går i år 1 till föräldramöte. 

  Samling i aulan måndagen den 24 september

  • naturvetenskapsprogrammet och estetiska programmet kl. 18.00
  • samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet kl. 18.45.

  Därefter information klassvis. Elever kommer att sälja fika under kvällen, ta gärna med kontanter!

  Parkering kan ske på skolområdet samt på parkeringen nedanför skolan mot Baldersvägen, dock endast nedanför basketplanen inte vid motorvärmarplatser. 

  Välkomna till föräldrainformationen!

  Trevor Fisher
  Rektor