Individuella val

  • Vi vet att förändringar är svår. De är oroande, de är tidskrävande, och alltför ofta ger vi upp vid det första tecknet på ett bakslag. Men kan förändringar vara mindre komplex och kan vi börja se målet istället för hindren? Välkommen till Youth in Action som kurs.

    Vill du lära dig hur man skapa positiva förändringar i världen? Socialt entreprenörskap är hjärtat i denna kurs. Tyngdpunkten i kursen är att undervisa och coacha eleverna om hur man skapar och upprätthålla positiva sociala förändringar både här i Sverige och utomlands Vi har två kursböcker som vi läser under kursens gång, och vi ständigt relatera till dem medans vi bygga upp era förändringsportföljer. En av böckerna heter Switch av Chip och Dan Heath, och den andra heter The Tipping Point av Malcolm Gladwell. Dessa böcker ger eleverna de teoretiska kunskaper som behövs för att förstärka sina praktiska färdigheter. Böckerna är i engelska och kursen är både i engelska och svenska.

    Kursansvarig: Trevor Fisher och Nina Holgersson