Individuella val

  • Humanistisk and samhällsvetenskaplig specialisering med fokus på sociologiska förklaringar kring kriminalitet. 

    Kursansvarig: Elin Fagerström